Dr. med. Simeon Pressel-féle masszázs (Pressel Masszázs)

 

A Pressel Masszázs 2017 szeptembere óta a Goetheanum Orvosi Szekciója által elismert antropozófus terápia. Európa számos országában művelik terapeutikumokban, kórházakban, privát praxisokban. Szakmai szövetsége Kasselben, 2014-ben alakult meg. Magyarországon 2006 óta dolgoznak képzett Pressel terapeuták.
A Pressel Masszázs alapja Rudolf Steiner szellemtudománya és az ahhoz kapcsolódó megismerési út. Dr. med. Simeon Pressel, német antropozófus orvos (1905-1980) fejlesztette ki és egész életében önzetlen odaadással gyakorolta. Személyisége, orvosi- terápiás hitvallása, munkamódszere ma is meghatározó a Pressel masszőrök munkájában. A masszázs további fejlődéséért és ismertté tételéért Lies Pressel és Dr. Gretl Stritzel is nagyon sokat tettek.

A Pressel masszázsterápia középpontjában a bolygóerőkkel folyó munka áll. A Pressel Masszázs támogatja és segíti a pácienst abban, hogy a kozmoszból érkező gyógyító áramlatokkal és a felegyenesedési erővel megfelelően össze tudja magát kötni. Ezáltal növekszik életereje, és a testi és lelki panaszok enyhülése mellett erősödik öngyógyító képessége és Én-ereje.

A masszázs egyik fő célkitűzése, hogy a páciens mind átjárhatóbbá váljon a Szellemi számára. Ennek következtében a Gondolkodás, az Érzés és az Akarat jobban együtt tudnak működni, a lénytagkapcsolatok rendeződni tudnak.

A masszázsterápia impulzusai révén a páciens segítséget kap életrajzi és szociális helyzetének tisztázásához, sorsa megragadásához.

A masszázs felépítése a polaritáson alapszik, ezért az ún. vádli- és hátmasszázs mindig váltogatja egymást a terápiás folyamatban. Ezáltal a ritmikus rendszer erősödik, élettelivé válik.

A Pressel Massszázs fogásainak meghatározott rendje, sorrendje van. A Pressel masszázskezeléseket a szakszerűség és a művészi kreativitás vezérli, valamint a türelem az akár hosszú terápiás folyamat iránt is.

A terapeuta a masszázs során teljes figyelmével a páciens felé fordul, a gyógyító erők eszközévé válik. Minden mozdulata kérdez, érzékel és hallgatózva tevékeny, és az elmélyült figyelmen és érzékelésen keresztül gyűjti össze a tapasztalatait. Tiszteletben tartja az ember méltóságát, személyes szabadságát, és teret kíván adni a páciens életcéljait hordozó impulzusoknak. A masszázs hathatós elvégzése érdekében a masszőrnek is dolgoznia kell saját maga egészségén, önismeretén és a világ megismerésén.

A terápiás munka során fontos az orvos és a terapeuta közötti terápiás konzultáció.

A Pressel-masszázs megelőzésképpen (salutogenezis) és terápiásan is alkalmazható.