Adatvédelmi tájékoztató

Incontro Bt

Ez a weboldal Magyarországon a magyarországi székhellyel rendelkező Incontro Bt kezelésében működik.
Ezen tájékoztató rögzíti, cégünk hogyan kezeli és védi azon információkat, melyeket Ön ezen weboldal használata során, illetve a promóciók, akciók és egyéb szervezett programok, valamint az Incontro Bt valamelyik tagjával való kommunikációja során írásban és egyéb módon (pl. telefonon, vagy e-mailben, vagy egyéb elektronikus úton) részünkre rendelkezésre bocsát, vagy az Incontro Bt-vel összefüggő internetes kommunikáció céljából önkéntesen nyilvánosságra hoz.

Általánosságban Ön használhatja ezt a weboldalt, vagy igénybe veheti szolgáltatásainkat úgy is, hogy nem ad semmilyen információt a részünkre. Ugyanakkor, bizonyos oldalakon, vagy bizonyos szolgáltatásokkal kérünk Önnel kapcsolatos adatokat, és a cégünk valamelyik tagjával való kommunikációja során is önkéntesen rendelkezésünkre bocsáthat, valamint az Incontro Bt-vel összefüggő internetes kommunikáció céljából önkéntesen is nyilvánosságra hozhat ilyen adatokat.
Az információk tartalmazhatják:

 • az Ön nevét és kapcsolattartási adatait, ideértve például levelezési és e-mail címét, telefonszámát, egyéb internetes elérhetőségét;
 • az Ön nemét, és szolgáltatásainkkal kapcsolatos tapasztalatait, szolgáltatásainkkal kapcsolatos preferenciáit.

 

Az Önnel kapcsolatos információkat a következő célok érdekében használjuk fel:

 • regisztrálni Önt a weboldalunkon, vagy weboldalunk által nyújtott szolgáltatásaink nyújtása céljából (ideértve minden velünk, a szolgáltatásainkkal kapcsolatos információ keresését, vagy kérését);
 • ügyfeleink, és szolgáltatásaink kiértékelése és elemzése céljából (ideértve az Ön véleményének kikérését szolgáltatásainkról, valamint ügyfél – igényfelmérés végzését);
 • az általunk ajánlott helyszínek és szolgáltatások nyújtása, ellenőrzése, átdolgozása, illetve bővítése céljából;
 • az Önnel szemben fennálló szerződéses kötelezettségeink Pl. tanfolyami regisztráció (ideértve a szolgáltatásaink Ön részére történő eladását), továbbá minden hasonló jellegű szerződéses kötelezettségeink teljesítése céljából; és promóciók szervezése céljából;
 • a fentiekkel összefüggésben az Önnel való kommunikáció céljából.

 

 

Az Adatkezelő adatai:
Név: Incontro Bt

Adószám:68770514-1-42

Székhely: 1113 Budapest, Dinnye u.10.
Weblap
Kapcsolattartás

Tel.:06207750869

E-mail: helios@upcmail.hu

Adatvédelmi Tisztviselő: az adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére
Adatvédelmi kérelmek: amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérdését felteheti telefonon, e-mail-en vagy postai úton a fent megjelölt címre és névre elküldheti. Válaszunkat 30 napon belül küldöm az Ön által kért címre.

Külföldi adattovábbítás: nem történik külföldre továbbítás 

 

 1. Adakezelési célok
  Masszázs és fizikai közérzetet javító szolgáltatás ill. humán egészségügyi szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, a szolgáltatás igénybevevőinek adatait jogi kötelezettség teljesítése, ügyfélkapcsolat fenntartása, hírlevél küldése céljából kezeljük
 2. Jogalapok az Ön személyes adatainak felhasználáshoz 
  Az Ön személyes adatainak használatát az alábbiak alapozzák meg mint jogalapok: 
  a) Az Ön személyes adatának használata (név, cím) ahhoz szükséges, hogy a számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát állíthassak ki, ha Ön ezt kéri. Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont
 3. b) Telefonszámára, nevére az időpont egyeztetése miatt van szükség  Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont. Hozzájárulását a telefonszám és neve megadásával adja meg. Amennyiben ezeket nem adja meg, a szolgáltatást nem tudja igénybe venni. 
 4. c) Neve és e-mail címe – amennyiben ehhez írásban hozzájárult a masszázs vagy Képzés előtti űrlap kitöltésével, vagy e.mailen feliratkozott hírlevél küldésére- hírlevél küldése miatt szükséges. A hírlevél akciókat, illetve egyéb információkat tartalmaz szolgáltatásaimról.

d.) Lakcímére -amennyiben ehhez írásban hozzájárult a nyilatkozat kitöltésével- postai úton küldök marketing célú információkat.

3.Az adatkezelés időtartama
A számlákat jogi kötelezettség által meghatározott időpontig őrizzük meg.
A kapcsolattartás céljából megadott adatokat kérésére törörljük, vagy az utolsó találkozásunk óta eltelt egy év múlva töröljük

 1. Érintett jogok 
  A személyes adataival kapcsolatban Önnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak. Amennyiben ezekhez kapcsolódóan további információt szeretne kapni vagy bármelyikkel élni kíván, bármikor kapcsolatba léphet velünk.
  Érintetti jogok: 
  a)    hozzáférés az Önre vonatkozó, általam kezelt adathoz;
  b)    amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;
  c)    az Önre vonatkozó általunk kezelt adat törlése, ez a jog kizárólag a kapcsolattartási adatokra vonatkozik;
  d)    az adat kezelésének korlátozása;
  e)    az Ön személyes adatának direkt marketing célokra való használatának megtiltása;
  f)     személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;
  g)    bármely Önre vonatkozó, általunk kezelt személyes adatról másolat adása; 
  h)    tiltakozás a személyes adatok általam történő használata ellen.
 2. Jogorvoslati tájékoztatás
  Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) ugyfelszolgalat@naih.hu.
  Bírósági út: az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 

Tevékenység

Kezelt adatok

Adakezelési cél

Adatkezelési jogalap

Adattovábbítás

Tárolás helye és ideje

Számviteli bizonylat kiállítása

Név

Lakcím

(adószám)

számla kiállítása szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont

NAV felé

Székhelyen, zárható helyen  Legalább 8 év

Számviteli, könyvelési tevékenység

Név

Lakcím

(adószám)

számla kiállítása szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, mérleg készítés

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont

 Könyvelő felé

Könyvelőnél, Legalább 8 év

Kapcsolattartási adatok

Keresztnév

Telefonszám

Időpont egyeztetés, változtatás

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

Nem történik

Biztonsági mentéssel elvégezve zárható helyen

az üzleti kapcsolat fennállását követő egy év –  írásban bármikor kérhető a törlés